DODATKOWA INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I

Dnia 1 września, uczniowie klas pierwszych wchodzą bocznym wejściem do sali gimnastycznej oznaczonym literą D, będą tam czekać wychowawcy klas. Uczniowi może towarzyszyć 1 rodzic, zaopatrzony w maseczkę.
Prosi się rodziców o zachowanie dystansu społecznego i dezynfekcję rąk.
wychowawcy klas pierwszych