Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
W związku ze stwierdzeniem u jednego z pracowników GZS w Skarbimierzu Osiedle dodatniego wyniku SARS-CoV 2, informuję, że nauczyciel przebywa na L-4 oraz poddany jest kwarantannie.W związku z tym, że w szkole zostały zachowane procedury bezpieczeństwa, decyzją Sanepidu klasy 6-8 GSP zostały objęte nadzorem epidemiologicznym. Oznacza to, że zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie stacjonarnym zgodnie z planem.
Wszystkie niezbędne informacje przekazywane będą  rodzicom  poprzez e-dziennik i kontakt telefoniczny z wychowawcami klas.
Proszę jednak o obserwację swoich dzieci.
Pragniemy zapewnić, że szkoła jest przygotowana do trudnych wyzwań, a działania podjęte we współpracy z Sanepidem  oraz Organem Prowadzącym szkołę służyć mają dobrze pojętej prewencji Covid–19.Bardzo proszę o przestrzeganie procedur :
  • noszenie przyłbic, maseczek w częściach wspólnych budynku,
  • przypominanie uczniom o zachowaniu bezpiecznego dystansu,
  • korzystania z płynu do dezynfekcji.
Z poważaniem,
Grażyna Burska
Dyrektor GZS w Skarbimierzu-Osiedle