Dzień Komisji Edukacji Narodowej

14  października 2019 roku w Gminnej Szkole Podstawowej w Skarbimierzu-Osiedle odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uczniowie pod opieką pani Bernadetty Buczkowskiej zaprezentowali program artystyczny, którego motywem przewodnim był koncert życzeń. Umiejętności taneczne zaprezentowała również grupa uczniów klasy 2a.
Na zakończenie z utworem na gitarę wystąpił gościnnie absolwent naszej szkoły Bartosz Rabiej.
Uroczystość zamknęli życzeniami i podziękowaniami za pracę nauczycielom i pracownikom oświaty: pani wicedyrektor szkoły Grażyna Przymuszała, Dyrektor Gminnej Biblioteki pan Andrzej Sowa i przedstawiciele  Rady Rodziców.
14 października to również święto patrona naszej szkoły – Komisji Edukacji Narodowej.  W tym roku przypada 246 rocznica powołania tego organu, którego właściwa nazwa brzmiała Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca.
Agnieszka Krzywicka