Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Organizacja Dnia KEN:
9:00 – uroczysty apel na w sali gimnastycznej GSP
11:00 – odjazd autobusów (przeniesiony z godz. 12:55)
14:45 – odjazd autobusów
11:00 – 17:00 – opieka świetlicowa
W tym dniu nie będą wydawane obiady.