Dzień Nauczyciela

14 października b.r. w Naszej szkole odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej – patrona naszej szkoły oraz Dnia Nauczyciela. Program artystyczny przygotowali uczniowie klas Va, Vb i VI b pod kierunkiem p. Anny Zacharewicz i Marioli Gancarczyk. Pani Dyrektor Grażyna Burska złożyła życzenia gronu pedagogicznemu i wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom szkoły.

Drugim punktem obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej było pasowanie na ucznia.  Po uroczystym ślubowaniu, które odebrała od pierwszoklasistów Pani dyrektor szkoły, nastąpiło symboliczne pasowanie wielkim ołówkiem każdego ucznia. W poczet uczniów przyjęliśmy łącznie 102 dzieci, w tym także 6-latków. Na koniec ceremonii każdy z “pierwszaków” otrzymał upominki ufundowane przez Gminę Skarbimierz oraz Rade Rodziców.