Ekologiczne przedstawienie w Brzezinie

“Co się stało z zaczarowanym lasem?”- o ekologicznym przedstawieniu teatru KROPA  w przedszkolu w Brzezinie

Nauczyciele, a przede wszystkim  rodzice od najmłodszych lat powinni uczyć dzieci poznawać piękno otaczającej przyrody oraz zwracać uwagę na kształtowanie właściwych postaw proekologicznych.  Dziecko wychowane w potrzebie kontaktu z przyrodą, nauczone proekologicznego myślenia w późniejszym okresie jest w stanie zapobiec lub nawet naprawić negatywne skutki gospodarki jego poprzedników. Jednym z głównych zadań edukacji ekologicznej jest kształtowanie w młodym człowieku  świadomości ekologicznej np. poprzez udział w spektaklach teatralnych  o tematyce ekologicznej. Takie działania podejmuje wychowawca grupy przedszkolnej pani Małgorzata Chromik, która wraz z Radą Rodziców zaprasza corocznie do przedszkola w Brzezinie grupę aktorów z teatru KROPA. Tym razem zaprezentowano przedszkolakom bardzo pouczające  przedstawienie pt. „Co się stało z zaczarowanym lasem?”. Niezwykłe, baśniowe zdarzenia były okazją do wspaniałej zabawy, ale również do zastanowienia się nad tym, jak my wszyscy możemy pomóc uratować lasy, których z roku na rok jest coraz mniej. Wszystkie dzieci z zaciekawieniem śledziły losy bohaterów spektaklu, najbardziej obchodził ich los mieszkańców bajkowego lasu. Na rozkaz króla baśni i bajek drwale mieli bezlitośnie ściąć las z powodu braku papieru dla bajkopisarzy. Z tego pomysłu najbardziej cieszyła się ukochana króla wiedźma Śmieciucha, która uwielbiała śmieci, brud i bałagan. Czerwony Kapturek postanowił działać i  poprosił Wilka, aby zrobił coś pożytecznego dla wszystkich mieszkańców bajkowego lasu i pomógł go uratować. Bo tylko działając wspólnie, można dokonać rzeczy wielkich.  W lesie były porzucone śmieci, plastikowe butelki i niepotrzebne, zepsute elektrośmieci. Stanowiły one zagrożenie dla leśnych mieszkańców. Wilk, dzięki swoim umiejętnością i ogromnemu zapałowi znalazł czarodziejskie zaklęcie. Dzieci, które również uczestniczyły w przedstawieniu,  zapamiętały zaklęcie i zaśpiewały wspólnie z Wilkiem  refren piosenki, aby wzmocnić moc zaklęcia, dzięki niemu król i królowa zostali odczarowani. Czerwony Kapturek opowiedział władcy o zmartwieniu zwierząt z bajkowego lasu, pokazał zaśmiecony las, opowiedział o skutkach takiego działania. Król zrozumiał, iż należy dbać o porządek, a śmieci należy segregować i żadnych niepotrzebnych rzeczy nie wolno pozbywać się poprzez beztroskie i nieodpowiedzialne wyrzucanie ich do lasu i tworzenie w ten sposób  dzikich wysypisk.  Wiedźma Śmieciucha za pomocą magii dobra zmieniła się w piękną Królową, która  od tej pory pokochała porządek i ład, lubiła sprzątać i dbała o czystość w Zamku i wokół niego. Dzięki  udziałowi w spektaklu dzieci nauczyły się, że należy sortować śmieci, dbać o ład i porządek wokół nas, a przede wszystkim, że z zużytego papieru, makulatury można uzyskać np. nową książkę i nie trzeba wycinać niepotrzebnie drzew. Segregujmy śmieci, zbierajmy makulaturę, a w ten sposób możemy ocalić lasy i piękno przyrody.To, jak będzie wyglądał świat za sto lat, zależy również od nas.

Tekst opracowała Joanna Sowierszenko Foto Joanna Łukawska