HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW KLAS 4-8 obowiązuje od 16 – 24.06.2020

Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu-Osiedle
HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ OBOWIĄZUJĄCY  KLASY 4-8
obowiązuje od 16 – 24.06.2020
KLASA
DATA
GODZINY
BUDYNEK 1
numer sali
BUDYNEK 2
numer sali
4
16.06.2020
12.30-15.00
5
5A
17.06.2020
9.30-12.00
7
5 B
17.06.2020
12.30-15.00
10
5 C
18.06.2020
9.30-12.00
10
 5 D
18.06.2020
12.30-15.00
7
6 A
23.06.2020
9.30-12.00
2
6 B
23.06.2020
12.30-15.00
3
6 C
24.06.2020
9.30-12.00
22
6 D
24.06.2020
12.30-15.00
1
7 A
19.06.2020
9.30-12.00
4
7 B
19.06.2020
12.30-15.00
10
8 A
22.06.2020
9.00-11.30
 
27
8 B
22.06.2020
11.30-13.00
11
8 C
22.06.2020
13.00-15.00
 
10