II koncert pieśni i piosenek patriotycznych pt. „Tobie Polsko” dla uczniów klas I-III w Gminnym Zespole Szkół w  Skarbimierzu -Osiedle

W dniu 12 listopada 2019 roku miał miejsce w naszej świetlicy niezwykły koncert.
Uczestnikami koncertu- małymi wykonawcami pieśni i piosenek patriotycznych byli uczniowie uczęszczający do 9 klas nauczania zintegrowanego naszej szkoły.
Występy uczniów poprzedził wybór piosenek czy pieśni o charakterze patriotycznym i intensywne próby. Na koncert zaproszeni zostali, tak jak w roku ubiegłym młodsi koledzy, z Przedszkola Publicznego w  Skarbimierzu – Os. wraz ze swoimi  wychowawcami, wicedyrektor szkoły p. Grażyna Przymuszała , przewodnicząca  Rady Rodziców oraz rodzice.
Punktualnie o godzinie 10.00 wszyscy artyści pojawili się w świetlicy szkolnej, przybyłych gości i artystów przywitała koordynator koncertu Iwona Skrobich, która zapowiadała występy uczniów. W zapowiedzi pojawiał się tytuł pieśni lub piosenki patriotycznej, klasa, która będzie się prezentowała oraz przedstawiany był wychowawca klasy, pod którego czujnym okiem klasa do występu została przygotowana.
Ponad godzinny koncert zakończył się  wspólnym odśpiewaniem piosenki pt. „ Co to jest niepodległość?” oraz rozdaniem wszystkim uczestnikom koncertu słodkości przygotowanych przez przewodniczącą Rady Rodziców p. Karinę Florków.
Dla wszystkich zebranych była to wielka dawka patriotyzmu i poszanowania dla historii ukochanej ojczyzny oraz wszystkich , którzy za nią oddali najcenniejszy dar –  swoje życie.
Tekst – Iwo.Skro.