ZDALNA FORMA NAUCZANIA

SZANOWNI RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE!
Zawieszenie lekcji to nie jest czas ferii.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów nauczania, nauczyciele specjaliści przekazywać będą szczegółowe informacje do rodziców uczniów przez e-dziennik dlatego prosimy o codzienne  sprawdzanie informacji w e-dzienniku;
Rodzice i uczniowie mogą komunikować się z nauczycielami w szczególności przez e-dziennik ale również poprzez telefon komórkowy, media społecznościowe, pocztę elektroniczną . Nauczyciele będą wysyłać lub już wysyłali zadania dla uczniów do samodzielnej pracy w domu.
Wychowawcy klas ustawicznie przypominają uczniom i rodzicom o potrzebie bezwzględnej izolacji w trosce o zdrowie własne i własnej rodziny;
Nauczyciele wykorzystują czas na samokształcenie; planowanie dalszej pracy nauczycielskiej, wychowawczej, przygotowywanie/edytowanie materiałów dydaktycznych;
Zobowiązuje się uczniów do:
  • bezwzględnego przestrzegania zasad postępowania wynikających z zagrożenia zachorowaniem, pozostawanie w domu, unikanie zgromadzeń;
  • Udział w zdalnej formie nauczania jest dla Was obowiązkowy, zadania dla chętnych;
  •  Rodziców uprasza się o;
  • przypilnowanie swoich dzieci do bezwzględnego pozostawania w domu;
  • codzienne śledzenie komunikatów zamieszczonych na e-dzienniku;