Informacja dla ósmoklasistów

Po odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty zapraszamy 31 lipca 2020:
klasa 8 a w godz. 8.00 – 10.00
klasa 8 b w godz. 10.00 – 12.00
klasa 8 c w godz. 12.00 – 13.00
klasa 8 L w godz. 13.00 – 14.00
Osoby, które chciałyby odebrać zaświadczenie w innym terminie prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły tel. 77 411 38 51
Przypominamy o konieczności zakrycia nosa i ust wewnątrz budynku szkoły.