Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle zawiadamia, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. w przypadku braku porozumienia między związkami zawodowymi a rządem, aż do odwołania nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze, w związku z przystąpieniem pracowników szkoły do akcji strajkowej. O wszelkich zmianach niezwłocznie będę Państwa informować poprzez stronę internetową szkoły oraz –e-dziennik elektroniczny.

                                                                                       Dyrektor GZS Grażyna Burska