INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Zgodnie z zarządzeniem dyrektor Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu-Osiedle dzień 30.04.2021 r. (piątek) jest dla uczniów dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.