Informacja dotycząca powrotu uczniów do domu po rozpoczęciu roku szkolnego

Szanowni Rodzice i Opiekunowie
Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby Wasze dzieci w dniu 1 września samodzielnie wróciły do domu po uroczystej akademii i spotkaniu z wychowawcą przed godziną trzynastą, prosimy o obowiązkowe napisanie poniższej zgody.
Osobiste odebranie dziecka proszę zgłosić bezpośrednio u wychowawcy.
ZGODA
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego syna/córki: ………….ucznia klasy …. 1 września 2022 roku po spotkaniu z wychowawcą.
Podpis rodzica