KARNAWAŁ W KLASIE 3 C

Klasa trzecia c tradycyjnie uczciła Karnawał, jak co roku, z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych.
Nic nie przeszkodziło w dobrej zabawie.