Klasa 1b z wizytą w Bobolandii

W poniedziałek 18.03.2019 roku uczniowie klasy 1b wyruszyli ze szkoły na edukacyjno-integracyjną wycieczkę do Wrocławskiego Parku Rodzinnej Rozrywki “Bobolandia”. Dzięki tego typu działaniom integracyjnym, podejmowanym przez wychowawcę klasy p. Iwonę Skrobich, uczniowie 1b mogą lepiej poznać swego wychowawcę i siebie nawzajem, co pozwala im znacznie lepiej funkcjonować w szkole. Zdaniem wychowawczyni taki wyjazd pozwala  na stworzenie serdecznej i przyjacielskiej atmosfery, dzięki której uczniowie mogą poczuć się zaakceptowani i bezpieczni w zespole klasowym. W tych wszystkich działaniach wychowawcę klasy 1b wspomagała p. Halina Węgrowska (nauczyciel wspomagający). “Pierwszaki” z GZS  po raz pierwszy odwiedziły “Bobolandię” i świetnie  się tam bawiły. Trampoliny, zjeżdżalnie, przeróżne “dmuchańce”, “Wulkaniczna góra”, “piłeczkowy” basen i inne zabawki, były oblegane przez dzieci. We wspaniałej  zabawie nie przeszkodziła nawet chwilowa przerwa w dostawie energii elektrycznej. Nad  bezpieczeństwem  zabaw  wychowanków czuwały obie nauczycielki. Dzieci miały  także szansę samodzielnie zrobić zakupy w tamtejszym  barku, gdzie kupowały np. lody, frytki, soki. Zaplanowane i odpowiednio przeprowadzone wyjazdy integracyjne uczą dzieci nie tylko samodzielności, a także tolerancji, zrozumienia i empatii oraz kształtują umiejętność prawidłowej współpracy wśród dzieci. Uczestnicy wyjazdu integracyjnego  z klasy 1b mieli szansę nabycia przydatnych umiejętności interpersonalnych z zakresu komunikacji, asertywności i rozwiązywania konfliktów. Była to  również okazja na rozwijanie u uczniów nowych metod zespołowego podejmowania decyzji. Zdaniem p. Iwony Skrobich działania integracyjne dają szansę na kształtowanie się u uczniów postaw prospołecznych. Dzieci częściej udzielają sobie wzajemnie pomocy. Po takich wyjazdach uczniowie mają poczucie odpowiedzialności za innych i  za efekty wspólnie podejmowanych działań. Uczniowie  z klasy 1b  zwiększyli swoje  poczucie bezpieczeństwa, akceptacji ze strony kolegów z  klasy i teraz już wiedzą o tym, że łatwiej jest razem pokonywać trudności, co ułatwia funkcjonowanie w wielu sytuacjach szkolnych. Wydaje się zatem oczywiste, iż sprawnie i skutecznie przeprowadzone działania integracyjne pozwalają uczniom lepiej funkcjonować w społeczności klasowej oraz ułatwiają podejmowanie nowych wyzwań, polegających w szkole, głównie na poszerzaniu posiadanej i zdobywaniu nowej wiedzy. A do “Bobolandii” jeszcze wrócimy!? Tak zapowiedziały dzieci, wysiadając przed szkołą po skończonym wyjeździe.