Komunikat –  Odwołanie akcji ,,Noc bibliotek”

Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników, z powodu zwiększonego prawdopodobieństwa zarażenia się wirusem SARS-Cov-2, organizatorzy podejmują decyzję o odwołaniu planowanej na 15 października w godzinach popołudniowych akcji czytelniczej ,,Noc bibliotek”. Nowy termin podamy w najbliższym możliwym czasie.
                                                                                                                           Biblioteka szkolna