Konsultacje dla klas: 4,5,6,7,8

Od 25. maja rozpoczęły się konsultacje dla ósmoklasistów, od 1. czerwca dla uczniów klas 4 – 7. Harmonogram konsultacji zostanie opublikowany na stronie szkoły oraz na facebook’u. W związku z tym, że konsultacje odbywają się w reżimie sanitarnym – jednocześnie w zajęciach może brać udział

                                                          maksymalnie sześcioro uczniów.

                                          
Aby wziąć udział w konsultacjach należy:
  1. zgłosić chęć wzięcia udziału nauczycielowi prowadzącemu
  2. uzyskać akceptację możliwości wzięcia udziału w zajęciach
  3. przyjść punktualnie do szkoły zachowując odpowiednie środki ostrożności (maseczki, rękawiczki)
                             
 
 
HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLAS 4 i 5
       
HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA  KLAS 6_7_8
                   
ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY DZIECKA i OŚWIADCZANIA RODZICÓW