Letnie półkolonie 2017

Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu Osiedle serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z Gminy Skarbimierz na wyjazdowe warsztaty kulturalno-sportowe, które planujemy zorganizować w Srebrnej Górze w termiach:
I turnus 03.07 – 07.07
II turnus 10.07 – 15.07
Na warsztaty zapraszamy dzieci w wieku 7-15 lat. Koszt jednego turnusu (wyjazd w poniedziałek w godzinach porannych, powrót w piątek w godzinach popołudniowych) wynosi 200 zł.
Organizator zapewnia opiekę, wyżywienie, wycieczki, zajęcia kulturalne, oświatowe i sportowe oraz dodatkowe ubezpieczenie NNW.
Wszystkich zainteresowanych wyżej wymienioną formą wypoczynku prosimy o wypełnienie kart kwalifikacyjnych (dostępne w biurze podawczym Gminnego Gimnazjum oraz tutaj). O kolejności przyjęć będzie decydowała kolejność wpłat.
 Pełny program wyjazdu będzie dostępny po 14.06.2017r. na stronie internetowej szkoły lub biurze podawczym GG.