Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego w Gminnej Szkole Podstawowej w Skarbimierzu-Osiedle

Wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego w Gminnej Szkole Podstawowej w Skarbimierzu-Osiedle. Dodatkowe informacje o kandydatach można uzyskać w kancelarii szkoły , nr tel. 774113851