„Lizak nie tylko dla policjanta”

Akcja „Lizak nie tylko dla policjanta”- rozpoczęta. Od dnia dzisiejszego do piątku  tj. 26-30 listopada będziemy zbierać słodycze, z których później zrobimy symboliczne paczki dla dzieci z naszej szkoły. Słodycze można przynosić do wychowawców klas lub pedagoga szkolnego. Osoby odpowiedzialne i gotowe do pomocy w tej sprawie to pedagog szkolny E. Klimczak, p.  M. Łyczak, p. M. Gancarczyk.