” Majowy poranek” w klasach I-IV

W piątek 30  kwietnia 2022 roku  uczniowie klas I-IV  GSP w Skarbimierzu Osiedle uczestniczyli w uroczystym „poranku  majowym”. Uczniów przywitała pani wicedyrektor Grażyna Przymuszała, która przedstawiła rys historyczny czekających wszystkich Polaków najbliższych świąt majowych.
Oznajmiła uczniom, że 1 maja to święto ludzi pracy obchodzone na całym świecie na pamiątkę strajkujących i poległych robotników w  Chicago w 1886 roku. W Polsce święto to obchodzone jest od 1950 roku.
“Najmłodszym”, ale bardzo ważnym świętem, dla nas Polaków jest obchodzone od 2004 roku „Święto Flagi “. W tym dniu dekorujemy miasta i wsie flagami, w ten sposób oddając jej cześć i szacunek oraz nasze przywiązanie do symboli narodowych.
I ostatnie jakże ważne „święto majowe” to  3 maja, kiedy to będziemy obchodzić 231 rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie Konstytucji 3 maja 1791 roku. Konstytucja zapowiadała przeprowadzenie szeregu reform i wzmocnienie naszego państwa w tamtym tragicznym dla Polski czasie. Jednak państwa rozbiorowe  przerwały ten proces.
W  czasie apelu wystąpiły uczennice klasy  III „a” odczytując  wiersze patriotyczne .
Po części historycznej  pani wicedyrektor złożyła gratulacje pani Dorocie Kołodziej, która została nagrodzona tytułem
“Najlepszy nauczyciel klas O-III ” województwa opolskiego  przyznaną w plebiscycie  przez gazetę “NTO”
Jest to zasługa uczniów  i rodziców, którzy brali udział w głosowaniu. Zasłużonego nauczyciela nagrodzono gromkimi brawami .
Uroczystość zakończyło  podsumowanie konkursów, które odbyły się w placówce w miesiącu marcu i kwietniu. Był to Konkurs Fotograficzny pt.
„ W poszukiwaniu wiosny”, którego organizatorem była Iwona Skrobich. Wyręczyła ona dyplomy, nagrody książkowe, rzeczowe  i wyróżnienia wszystkim laureatom. Natomiast pani Dorota Kołodziej wręczyła nagrody uczniom, którzy wzięli udział w Konkursie plastycznym  z okazji Dnia Ziemi.
GP, IS