Międzynarodowy Konkurs “Kangur Matematyczny”

1. 19 marca  2020 r. po raz XXIX w Polsce odbędzie się Międzynarodowy Konkurs “Kangur Matematyczny”.
2. Zgłaszanie uczestników odbywa sie droga elektroniczną (Koordynator szkolny – pani Agnieszka Góralczyk)
3. Zgłaszanie liczby uczestników upływa 05 lutego 2020 r.
4. Prawo uczestnictwa w konkursie mają uczniowie, za których zostanie dokonana wpłata 10,00 zł od osoby.
5. Konkurs ma charakter jednorazowego testu
6. Rozgrywany jest w sześciu kategoriach:
I. Żaczek          – klasy 2 SP
II. Maluch       – klasy 3 i 4 SP
III. Beniamin – klasy 5 i 6 SP
IV. Kadet       – klasy 7 i 8 SP
V. Junior       – klasy I liceów i techników
VI. Student   – – klasy II i III liceów i techników
Informacje o liczbie chętnych  do udziału w konkursie przekazujemy szkolnym koordynatorom konkursu do 24.01.2020 r. wraz z “Oświadczeniem o wyrażaniu zgody na udział w konkursie” oraz potwierdzeniem dokonania opłaty:
Klasy II – IV – p. Jolanta Letkiewicz
Klasy V – VIII – p. Agnieszka Góralczyk