“Najpiękniejsza dynia”

17 października w GZS w Skarbimierzu-Osiedle został ogłoszony konkurs na „Najpiękniejszą Dynię”. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do zaprezentowania zdolności i umiejętności plastycznych, pobudzenie wyobraźni oraz aktywności artystycznej, popularyzacja dyni i jej walorów żywieniowych oraz dekoracyjnych oraz zachęcenie do współpracy rodziców. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III GZS w Skarbimierzu-Osiedle. Prace należało wykonać na prawdziwej dyni. Wszystkie dynie zostały zaprezentowane na wystawie szkolnej. Liczba zgłoszonych prac była imponująca, bo aż 50-cioro dzieci przyniosło swoje wytwory artystyczne. Wszystkie zgłoszone „dynie” były przepiękne i oryginalne.
25 października 2019 jury dokonało wyboru najładniejszych dyń.
Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie zostały nagrodzone dyplomem, a zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
 
Cieszymy się tak dużym zainteresowaniem konkursem oraz gratulujemy pomysłowości dzieciom i rodzicom!
tekst: Jolanta Letkiewicz