NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” – napisał w lutym 2010 r. prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta.
Od 2011 roku, dzień 1 marca  w Polsce został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego i otrzymał nazwę Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Uczniowie z  klasy I”B” Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu -Osiedle  ten dzień rozpoczęli patriotyczną piosenką pt. „ Niepodległa, niepokorna”, następnie zostali przez wychowawcę Iwonę Skrobich wprowadzeni w temat zajęć. Kolejnym etapem lekcji była projekcja krótkiego filmu edukacyjnego i prezentacji poświęconej bohaterom tamtych lat.
Po obejrzeniu materiału filmowego przystąpili  do  samodzielnego działania. Otrzymali zadanie wykonania – patriotycznych ulotek. Pod okiem wychowawcy i nauczyciela wspomagającego Marzeny Piotrowskiej dzielnie podjęli wyzwanie.
W ulotkach oczywiście nie zabrakło biało – czerwonych barw. Po skończonej pracy uczniowie swoje ulotki  wkleili  do zeszytu przedmiotowego. Była to dla pierwszoklasistów prawdziwa lekcja patriotyzmu.