“Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy!”

20 września uczniowie Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle po raz kolejny wraz
z nauczycielami wzięli udział w „Sprzątaniu Świata”- ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia.
Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem: „Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy!” Szkolnym koordynatorem akcji była pani Urszula Kwaśnica.
Przygotowania do akcji trwały cały tydzień. W ramach akcji, uczniowie klas 4-5 pod opieką pani Marzeny Łyczak wykonali plakaty związane z tegorocznym hasłem, którymi udekorowano budynki szkolne, a pani Iwona Skrobich przeprowadziła konkurs plastyczny wśród uczniów klas I-III.
W piątek o godzinie 9.00 uczniowie klas I – V poinstruowani przez nauczycieli nt. segregacji śmieci rozpoczęli akcję.  Komendant Straży Gminnej w Skarbimierzu Osiedle, pan Jan Minosora przypomniał uczniom  zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Wyposażeni w worki i rękawice, pełni zapału zabrali się za sprzątanie wyznaczonych rejonów. Dzięki sprzyjającej pogodzie akcja przebiegła bardzo sprawnie, a uczestnicy sprzątania zadowoleni wrócili z pełnymi workami śmieci, które złożyli we wskazanym miejscu.
W sali gimnastycznej odbyło się podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata”. Uczestnicy otrzymali dyplomy uznania za udział w akcji,  natomiast laureaci konkursu plastycznego  klas I -III otrzymali nagrody.
„Sprzątanie Świata” to wyjątkowa okazja aby dzieci mogły być świadomymi edukatorami dorosłych.
Uczestnicy sprzątania byli bardzo zadowoleni z udziału w akcji. Wszyscy dobrze się bawili
i jednocześnie zdali sobie sprawę, że inicjowanie takich działań zmniejszyło ich negatywny wpływ na środowisko.
 Dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Skarbimierzu-Osiedle uczniowie zostali zaopatrzeni
w jednorazowe rękawice i worki na śmieci, które posłużyły im w sprzątaniu terenów wokół szkoły. Komendant  Straży Gminnej w Skarbimierzu Osiedle przekazał uczniom odblaski, które zapewniły uczestnikom bezpieczeństwo w czasie sprzątania rejonów poza terenem szkoły.
Udział uczniów naszej szkoły w akcji „Sprzątanie Świata” z pewnością przyczyni się do
ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.
  
                                                                                                                                                                                       Tekst: Urszula Kwaśnica, Agnieszka Krzywicka