Niezwykła wizyta przedszkolaków z Brzeziny i z Lipek w Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu

Każde dziecko powinno wiedzieć, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, np. pożaru oraz do kogo zwrócić się o pomoc w niebezpiecznej sytuacji. Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz innych to jeden z celów wychowania przedszkolnego,  aby zrealizować te cele dla dzieci z przedszkola w Brzezinie oraz wychowanków z przedszkola w Lipkach zorganizowano niecodzienną wycieczkę – wizytę w Straży Pożarnej w Brzegu. 27 maja w słoneczny wtorek  przedszkolaki miały przyjemność zobaczyć z bliska, jak wygląda praca strażaków. Dzięki życzliwości panów strażaków przedszkolaki mogły oglądać z bliska samochody i sprzęt pożarniczy oraz motorówkę i specjalne pontony. Wysłuchały również opowieści o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dzieci zwiedziły główny budynek, dowiedziały się wielu interesujących  informacji dotyczących pracy w tym niezwykłym zawodzie, wiedzą już, którymi pojazdami strażacy wyjeżdżają do wypadków, a jakimi gaszą pożary. Obejrzały również od środka wyposażenie pojazdów oraz niezbędne do pracy urządzenia. Przedszkolaki dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również pomagają w czasie powodzi, usuwają skutki wypadków samochodowych, sprzątają połamane przez wichury drzewa. Najwięcej emocji podczas wizyty wzbudziło chyba wsiadanie do wozu strażackiego z drabiną i koszem, który sięga na wysokość 8. piętra. Dzięki niezwykłej cierpliwości i zaangażowaniu panów strażaków każdy uczestnik wycieczki mógł, choć przez chwilę zasiąść za kierownicą wozu strażackiego czy steru motorówki straży pożarnej. Radości nie było końca, kiedy to zaproponowano dzieciom zawody w trafianiu wodą  z węża do  celu. Okazało się, że wielu uczestników wycieczki znakomicie poradziło sobie z tym zadaniem, czym zachwyciło panów strażaków. Największą niespodzianką  była symulacja alarmu przeciwpożarowego, podczas której dzieci mogły zaobserwować, jak szybko na alarm reagują pracownicy straży pożarnej. Panowie strażacy wykazali się bardzo dobrym pedagogicznym podejściem do dzieci. Dzieci poznały numery alarmowe, jak również dowiedziały się jakie informacje powinna podać osoba, która telefonuje z prośbą o pomoc. Niebywałą atrakcją dla maluchów i starszaków była możliwość przymierzenia hełmu strażaka oraz próba gaszenia “fikcyjnego” pożaru. Odważni mogli wspiąć się na rurę, po której strażacy zjeżdżają, kiedy wzywa ich alarm. Na koniec strażacy w podziękowaniu otrzymali od przedszkolaków własnoręcznie wykonaną pamiątkową kartę z życzeniami, w końcu Dzień Strażaka obchodzimy w maju i należy o tym pamiętać. Po takiej wycieczce wszystkie dzieciaki zgodnie przyznały, że zawód strażaka choć jest trudny, niebezpieczny i bardzo odpowiedzialny,  to zarazem jest  fascynujący i pożyteczny, dlatego niejedno dziecko w przyszłości bardzo chciałoby pracować w Straży i zostać prawdziwym strażakiem, a Kubuś Eljasz i Filipek Trzeciak na pewno. Pragniemy serdecznie  podziękować  wszystkim pracownikom Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu za współpracę z naszymi przedszkolami, cierpliwość i ogromne zaangażowanie podczas wizyty dzieci  w Państwa placówce. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania naszym pociechom tej niezapomnianej wycieczki. Dziękujemy.

Tekst opracowała Joanna Sowierszenko Foto Joanna Łukawska