NOWA PUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA i TECHNIKUM

Szanowni Państwo,
 Miło mi poinformować, że Izba Rzemieślnicza w Opolu powołała Akademię Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej w skład której wchodzą:
  1. Szkoła Branżowa I stopnia – kształcenie w 35 zawodach rzemieślniczych.
  2. Technikum – kształcenie w zakresie zawodów technik usług fryzjerskich, technik informatyk, technik logistyk.
  3. Szkoła Policealna – kształcenie w zawodach technik bhp, technik florysta.
Szkoły te są szkołami publicznymi a organem prowadzącym jest Izba Rzemieślnicza w Opolu. Stosowne pozwolenia podpisane zostały przez Prezydenta Miasta Opola. Akademia Rzemiosła zlokalizowana jest w Opolu przy ul. Luboszyckiej 9. Jest to jedyna szkoła tego typu na Opolszczyźnie. Dyrektorem Akademii jest Pan Łukasz Denys tel. 532 518 475, który udzieli odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania. www.akademiarzemiosla.opole.pl
W załączeniu przesyłam plakaty promujące rekrutację do Akademii.
Celem przyświecającym powstaniu Akademii było utworzenie szkoły przyjaznej uczniom i ich rodzicom, szkoły twórczej, wspierającej rozwój swoich wychowanków a także szkoły kształcącej młodych adeptów pod potrzeby opolskiego rynku pracy, z dużym naciskiem na naukę praktyczną. Swoją ofertę edukacyjną kierujemy także do osób z niepełnosprawnościami. Nowoczesny system nauczania, nacisk na naukę języków obcych, przygotowanie do egzaminów czeladniczych, szeroka gama innowacji, wyjazdów studyjnych, warsztatów, gwarancja praktyk zawodowych, wykładów akademickich, kameralna atmosfera, umożliwiają uczniom efektywną edukację, troskliwe wychowanie oraz rozwój i kształtowanie własnych osobowości.
Zdaję sobie sprawę, że potencjalni kandydaci do naszych szkół to mieszkańcy powiatu opolskiego niemniej chcielibyśmy aby informacja o Akademii Rzemiosła dotarła do wszystkich zakątków naszego województwa. W związku z powyższym prosimy o upowszechnienie informacji na temat naszych szkół doradcom zwodowym, pedagogom szkolnym a przede wszystkim uczniom klas ósmych w Państwa szkole.
Obecnie prowadzimy silną kampanię reklamową ponieważ niebawem ma zostać ogłoszona rekrutacja do wszystkich szkół ponadpodstawowych.
Rekrutacja do naszych szkół prowadzona jest w taki sam sposób jak do innych szkół publicznych z wykorzystaniem platformy internetowej vulcan:
https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

 

Poniżej przesyłam linki gdzie media informują o naszej inicjatywie:
http://radio.opole.pl/103,323864,izba-rzemieslnicza-w-opolu-razem-z-politechnika-?fbclid=IwAR27fH4C0KEG3QJqhp7EIqNImBzawUl9w-uHaueW6MstirgBMYhfTov-qSM
 
https://www.youtube.com/watch?v=okjPs0SBPtc
 
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C82145%2Copolepolitechnika-opolska-z-izba-rzemieslnicza-uruchamia-akademie-rzemiosla
 
https://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,25931006,politechnika-opolska-bedzie-ksztalcil-rzemieslnikow-to-prawdopodobnie.html

 

http://doxa.fm/aktualnosci/region/beda-uczyc-zawodow-rzemieslniczych/
 
 
Łączę wyrazy szacunku
 
Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz
Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Opolu
ul. Katowicka 55
45-061 Opole
Tel. 077 454 31 73
e-mail: [email protected]
www.izbarzem.opole.pl