Nowe drzewka wokół szkoły, czyli projektu ciąg dalszy…

W dniu 04.11.2016 roku uczniowie  z klas IIc i IIIb wraz  z wychowawcami I. Skrobich i J. Grabowską po raz kolejny integrowali się wokół inicjatywy zadrzewienia. W ramach projektu Blue Sky tym razem sadzili drzewka na terenie boiska szkolnego w Gminnej Szkole Podstawowej w Skarbimierzu – Osiedle. Dzieci nauczone doświadczeniem zdobytym podczas sadzenia lasu w Borucicach, radziły sobie doskonale z sadzeniem klonów, kasztanowców i sosen, które podarowało uczniom Nadleśnictwo Brzeg. W całym przedsięwzięciu dzieciom  pomagał tato jednego z uczniów pan Roman Sznajder oraz pan woźny Andrzej Witkowski.

Akcja sadzenia 30 różnorodnych drzewek na terenie boiska  spotkała się z aprobatą ze strony dyrekcji szkoły. Miejmy nadzieję, że sadzonki “przyjmą się” i będą rosły  ozdabiając teren szkoły oraz co najważniejsze będą produkować tlen, a pochłaniać dwutlenek węgla, oczyszczając w ten sposób środowisko.

Akcję zakończono wspólnym zdjęciem.

I.S i J.G