ROZPOCZĘLIŚMY NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020

Nowy rok szkolny 2019/2020, podobnie jak w całym kraju,  rozpoczął się w naszej szkole drugiego września.
Na uroczystość licznie przybyli uczniowie klas 1-8, rodzice uczniów, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Po odśpiewaniu czterech zwrotek hymnu państwowego przez wszystkich zebranych w hali gimnastycznej Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu – Osiedle, pani wicedyrektor Grażyna Przymuszała serdecznie powitała uczniów trzech klas pierwszych wraz z ich rodzicami i zaprosiła wszystkich obecnych na krótką część artystyczną.
Program artystyczny został przygotowany przez uczniów klas drugich z wychowawcami:  p. Iwoną Skrobich, p. Jolantą Letkiewicz i p. Ireną Jelonek. Nie brakowało w nim chwil wspomnień i zadumy nad tragicznymi wydarzeniami z 1 września 1939 roku. Dzieci uczciły pamięć poległych biało -czerwonymi kwiatami i symbolicznymi zniczami, a kończąc tę część programu ułożyły hasło ,,Nigdy więcej wojny!”.
Druga część uroczystości była bardziej radosna i zachęcała do bezstresowego podejścia do zajęć szkolnych, ponieważ, jak śpiewa kabaret O.T.T.O. w wykorzystanym fragmencie piosenki ,,Wakacje” – „… jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i…..ZNÓW BĘDĄ WAKACJE!!!!!
Po części artystycznej pani wicedyrektor Grażyna Przymuszała zapoznała wszystkich zebranych z harmonogramem pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym i życzyła uczniom samych sukcesów w nauce. Rodzicom natomiast  szerokiej i owocnej  współpracy ze szkołą, ponieważ priorytetem na ten rok szkolny  jest szeroko zakrojona ścisła współpraca szkoły, rodziców i nauczycieli.
 Uczniom i nauczycielom pani wicedyrektor życzyła wielu sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym oraz radości z realizacji swoich małych i dużych planów.
 Głos zabrał również przewodniczący Rady Rodziców – pan Drofiszyn.  Życzył wszystkim uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym, nauczycielom wytrwałości, a rodzicom satysfakcji  z osiągnięć swoich dzieci. Na zakończenie, w asyście młodych konferansjerów, pani wicedyrektor uroczyście ogłosiła rok szkolny 2019/2020 za otwarty, symbolicznie dzwoniąc bosmańskim dzwonkiem.
Uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami – klasa 1a – p. Monika Malinowska, klasa 1b – p. Anna Jabłońska – Ścibior, klasa 1c – p. Dorota Kołodziej – przeszli do swoich klas i po raz pieszy zasiedli w szkolnych ławkach.