Organizacja dnia 14.10.2019r. -Dzień Komisji Edukacji Narodowej

8.10 – 9.30 – zajęcia z wychowawca; profilaktyka uzależnień
9.30 – 10.15 – uroczysta akademia z okazji Dnia Komisji  Edukacji Narodowej
10.15 – 12.35 – kl. I -III – uroczystość Pasowania na ucznia klasy pierwsze
kl. IV – VIII – zajęcia z wychowawcą: wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
12.35 – obiad,  powrót uczniów do domu
Uczniowie, którzy przyniosą zgodę na samodzielny powrót do domu zostają tylko na akademii.
Tego dnia obowiązuje strój galowy.