Organizacja dnia Zakończenia Roku Szkolnego 2016/2017

8:30 – msza św. w Kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skarbimierzu-Osiedle
9:45 – Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017 w sali gimnastycznej GSP
11:30 – odjazdy autobusów (oprócz Lipek)
14:45 – odjazdy autobusów zgodnie z planem we wszystkich kierunkach
Opieka świetlicowa bez zmian w godz. 11.30-17.00.
Obiadów w tym dniu nie będzie.