ORGANIZACJA DNIA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE!
Prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi organizacji dnia 26.06.2020 r. czyli zakończenia roku szkolnego 2019/2020 i odebrania przez uczniów świadectw.
                   
     
      
                
DO WYDRUKU: _ZGODA RODZICÓW NA POMIAR TEMPERATURY ORAZ OŚWIADCZENIE RODZICÓW