Organizacja egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w dniach 16, 17,18 czerwca​
W tych dniach kursują autobusy szkolne zgodnie ze stałym  rozkładem jazdy. Standardowy kurs do Brzeziny będzie wydłużony – autobus pojedzie najpierw po uczniów z Lipek. ​ ​
Proszę sprawdzić e-dziennik uczniów – do każdego ucznia będzie wysłana informacja, w której sali zdaje egzamin.​
Proszę zapoznać się z dalszą częścią informacji.
 
       
 
UCZNIOWIE – wchodzą na salę gimnastyczną;
Przychodzą do szkoły na godz. 8:00 – 8:10​;
1.ustawiają się we wskazanym miejscu – w zależności od sali, w której piszą egzamin​
2.wchodzą do sali gimnastycznej:​
3.oddają nauczycielowi zgodę na pomiar temperatury​
4.okazują dokument ze zdjęciem​
5.dezynfekują ręce​
6.mają mierzoną temperaturę ciała​
7.udają się w kierunku krzesła oznaczonego swoim nazwiskiem i tam oczekują na dalsze polecenia nauczyciela sprawującego opiekę
8.godz. 8:20 – ZAKOŃCZENIE WPUSZCZANIA NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ
 

UCZNIOWIE – wchodzą na salę egzaminacyjną

Pozostawiają wszystkie rzeczy – oprócz długopisu z czarnym tuszem i dokumentu ze zdjęciem na wyznaczonych miejscach (krzesłach)​

Opuszczają salę wyznaczonymi wyjściami i udają się na sale egzaminacyjne​

1.ustawiają się we wskazanym miejscu – w zależności od sali, w której piszą egzamin​

2.wchodzą do sali egzaminacyjnej:​

3.ustawiają się w kolejności z listy (na drzwiach sali)​

4.okazują dokument ze zdjęciem​

5.dezynfekują ręce​

6.oczekują na wylosowanie miejsca (losuje przedstawiciel Zespołu Nadzorującego)​

7.zajmują wskazane miejsce​
8.godz. 8:40 – ZAKOŃCZENIE WPUSZCZANIA NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ

 

 

UWAGA !!!​

W razie niesprzyjającej pogody WSZYSCY ​uczniowie wchodzą do sal egzaminacyjnych przez korytarz ​

godz. 8:50

Przekazanie​ Zespołom Nadzorującym ​zestawów egzaminacyjnych​

godz. 11:00 – 11:40

Zakończenie egzaminu​

Uczniowie:​ udają się do odpowiednich sektorów sali gimnastycznej​ oczekują na odwozy ​
lub ​
udają się do domu (po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie nauczyciela sprawującego opiekę)​

około godz. 12:00

ODJAZDY AUTOBUSÓW​