Ósma klasa i co dalej? odpowiedź znajdziesz w ZSB w Brzegu

Każdy absolwent szkoły podstawowej staje przed pytaniem – co robić po ósmej klasie? My wiemy, że to trudna i ważna decyzja w życiu. Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu proponuje technikum i szkołę branżową.
Na rok szkolny 2022/2023 przygotowaliśmy ofertę, która odpowiada aktualnym potrzebom młodych ludzi oraz oczekiwań pracodawców. Proponujemy następujące szkoły i kierunki:
W technikum:
  • technik spedytor z innowacją wojskową NOWOŚĆ
  • technik pojazdów samochodowych z darmowym prawem jazdy
  • technik budownictwa
  • technik renowacji elementów architektury.
Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się maturą oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje. Czyli zdobywa się przepustkę na studia oraz zawód.
Technikum w ostatnich latach stało się bardzo popularnym wyborem wśród ósmoklasistów. Zdobycie praktycznego zawodu, średniego wykształcenia oraz niezależności finansowej to krok do bycia bardziej konkurencyjnym na rynku pracy.
Podczas nauki uczniowie wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Hiszpanii, odbywają także staże w firmach.
W szkole branżowej proponujemy naukę w zawodach:
  • magazynier logistyk,
  • fryzjer,
  • kucharz,
  • cukiernik,
  • mechanik pojazdów samochodowych tu także prawo jazdy w ramach kierunku gratis, monter instalacji sanitarnych,
  • sprzedawca i wiele innych.
Szkoła branżowa jest dla tych, którzy chcą zdobyć konkretny zawód To wybór dla tych, którzy myślą o zawodzie mającym cechy rzemieślnicze. Wybierając trzyletnią szkołę branżową I stopnia, należy pamiętać o tym, że jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Można też dalej się kształcić w dwuletniej szkole branżowej II stopnia, zdać kwalifikacje i maturę.
Polecamy ten typ szkoły, jeśli chce się zdobyć szybko konkretny zawód, zarabiać własne pieniądze już od samego początku edukacji. Wybierając szkołę branżową można spodziewać się dużej ilości zajęć praktycznych, które służą przede wszystkim nabywaniu kompetencji zawodowych potrzebnych w wybranym zawodzie. Zatem mniej teorii, a więcej praktyki zawodowej. Dodatkowo w naszej szkole mamy przygotowaną listę pracodawców, którzy od 1 września chętnie zatrudnią w swoich firmach, zakładach. Współpracujemy z najlepszymi przedsiębiorcami z regionu.
Ósmoklasiści, gdy staniecie przed koniecznością podjęcia decyzji „co zrobić dalej” warto pamiętać, że ZSB w Brzegu to gwarancja znalezienia pracy po szkole. Tylko po ukończeniu techniku lub szkoły branżowej w wieku 20/21 lat można mieć już zawód i niezależność finansową. Zaufało nam już tysiące, a oni nie mogli się mylić. ZSB w Brzegu tworzy warunki sprzyjające uczeniu się. Doradzamy, inspirujemy, zachęcamy i wspieramy, bo uczeń jest najważniejszy. Wiele szkół, ale jedna „Budowlanka”.
Zapraszamy ósmoklasistów i rodziców na tradycyjne święto Georgianum, które odbędzie się 30 maja na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.
A od 16 maja rozpoczęcie rekrutacji, warto wybrać naszą szkołę – ZSB w Brzegu.