Pasowanie na ucznia i obchody Dnia Edukacji Narodowej

Uroczyste Pasowanie na Ucznia odbędzie się dn. 12.10.2018 o godz. 9:00 w sali gimnastycznej Gminnej Szkoły Podstawowej.Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbędzie tego samego dnia, w sali gimnastycznej GSP, o godz. 11:00.