Pierwszaki czytelnikami naszej biblioteki!

              W dniach 19, 22 i 24 lutego bieżącego roku odbyło się w bibliotece szkolnej pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników. Pierwszaki zostały zapoznane z regulaminem i zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Z przejęciem obejrzały film „Jak powstaje książka” i wysłuchały „życzeń książki” ze Złotej Księgi, które dotyczyły szanowania i dbałości o nie. Po ślubowaniu nastąpiło pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki. Każdy z nich otrzymał pamiątkowy dyplom i zakładkę do książki.
Wielką niespodzianką był prezent – wyprawka czytelnicza – „Pierwsze abecadło”, którą szkoła otrzymała w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.
Mamy nadzieję, że ten dzień zapadnie im w pamięci na długo i życzymy im wiele radości płynącej z czytelniczej przygody!