PLAN DOWOZÓW NA CZAS NAUKI OD 12-18.02.2022 r.

Poniżej zamieszczony jest plan dowozów uczniów klas V-VIII oraz przedszkoli od 12-18.02.2022r.