Podręczniki szkolne

W roku szkolnym 2017/2018 zestawy darmowych podręczników i ćwiczeń do wszystkich przedmiotów (poza religią) otrzymają uczniowie klas 1-7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 gimnazjum.