Podziękowanie

DRODZY RODZICE, UCZNIOWIE i PRZEDSZKOLAKI
Gminnego Zespołu Szkół i Publicznego Przedszkola w Skarbimierzu Osiedle
Serdecznie dziękujemy za udział w zbiórce darów rzeczowych  w ramach akcji

#napomocUkrainie.

Dzięki Waszej ofiarności i dobrym  zebraliśmy bardzo dużo produktów spożywczych, kosmetyków, pieluch i środków opatrunkowych.
Dziękujemy też panu Danielowi Plucińskiemu, który zaoferował nam swoją pomoc  i samochód, którym  zawiózł zebrane dary do brzeskiego Oddziału PCK.
Organizator: Szkolne Koło  PCK; U.K., E.Ż., R.R.