Półkolonia – turnus wyjazdowy

INFORMACJE  DLA  RODZICÓW 
  1. Każdy uczestnik kolonii powinien zabrać z sobą krem do opalania z filtrem UV, klapki, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy, ubranie sportowe, ręcznik, buty na zmianę.
  2. Rodzice mają obowiązek zawrzeć w karcie kwalifikacyjnej rzetelne informacje   o stanie zdrowia dziecka, specjalnej diecie (jeśli zachodzi taka konieczność), uczuleniach, alergiach itp.
  3. Jeżeli dziecko zażywa jakieś leki, musi być w nie zaopatrzone na czas trwania kolonii. Należy również zabrać-jeśli dziecko ma problemy z jazdą  autokarem-tabletki na chorobę lokomocyjną w odpowiedniej ilości.  ORGANIZATOR NIE DOKUNUJE ZAKUPU TEGO TYPU ŚRODKÓW.
  4. Każdy uczestnik kolonii zobowiązany jest zabrać z sobą legitymację szkolną oraz mieć wpisany w karcie kwalifikacyjnej nr PESEL.
  5. Uczestnicy kolonii muszą bezwzględnie przestrzegać regulaminu, który zabrania oddalania się od grupy bez zgody i wiedzy opiekuna, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy zażywania narkotyków. Zgodnie z regulaminem kolonii, rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone przez kolonistów w czasie trwania kolonii.
 Wyjazd autokaru na wypoczynek :  18 LIPCA, godz. 08.00 Powrót z wypoczynku : 22 LIPCA.      Lista dzieci zakwalifikowanych na turnus wyjazdowy