Półkolonie – informacje dla rodziców

Informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych na poszczególne turnusy są dostępne w kancelarii szkoły, biurze podawczym i gabinecie nr 17 Gminnego Gimnazjum. Dzieci były przyjmowane zgodnie z regulaminem rekrutacji. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie list. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane proszone są o odbiór zaliczek i wpłat w gabinecie nr 17 GG.
Informujemy także, że w dniu 27.07.2015r. o godzinie 7.30 odbędzie się zbiórka uczestników III turnusu letnich półkolonii. Prosimy, aby uczestnicy przybyli wraz z opiekunami w celu podpisania zgody na wyjazd i regulaminu wycieczki. Podpisanie zgody jest niezbędne, w przeciwnym razie dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w wyjeździe. Osoby, które nie mogą przybyć w dniu 27.07 proszone są o kontakt w terminie wcześniejszym (22.07, 24.07, w godzinach 9.00-15.00). Informacje dotyczące szczegółowych atrakcji wyjazdu znajdują się w załączniku poniżej.
Srebrna Góra