PREZYDIUM RADY RODZICÓW GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE INFORMUJE

      Dnia 07.09.2021 zostało wybrane nowe PREZYDIUM RADY RODZICÓW w GZS Skarbimierz na rok szkolny 2021/2022 :
Przewodnicząca:                       Lucyna Walczak                   kl. 4C
Z-ca przewodniczącego:          Jarosław Kucharski               kl. 4A
Skarbnik:                                  Anna Mojak                           kl. 7A
Sekretarz:                                Katarzyna Kończyło-Widera  kl. 7B
 
Rada Rodziców posiada stronę na Facebook-u: Rada Rodziców Skarbimierz i adres e-mail: [email protected]
Nr konta Rady Rodziców:
19 9585 0007 0120 0120 0746 0001
na które prosimy wpłacać składki na komitet rodzicielski.
Prosimy pamiętać, że w tytule wpisujemy IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA oraz klasę. 
Składka na radę rodziców wynosi:
50 zł (pierwsze dziecko)
-25 zł (drugie dziecko)
-15 zł (trzecie dziecko)
Każde kolejne dziecko jest zwolnione z opłaty.
  
 Ubezpieczenie w kwocie 76 zł należy wpłacać u skarbników klasowych.
 
                                                      RR Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle