PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE POBYTU DZIECI NA ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI DYDAKTYKI

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi przyjmowania i pobytu uczniów podczas zajęć opiekuńczo-dydyaktyczno-wychowawczych:
Procedury bezpieczeństwa dotyczące przyjmowania i pobytu dzieci podczas zajęć opiekuńczo-dydyaktyczno-wychowawczych