Projekt “Szkoły Przyszłości w Gminie Skarbimierz”

W ramach projektu uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych:
1. Piękny umysł – holistyczne podejście do edukacji – warsztaty kreatywności/ warsztaty kreatywności z elementami nauki języka angielskiego.
2. Nasze Diamenty – zajęcia rozwijające umiejętności – matematyka eksperymentalna, przyroda eksperymentalna, język angielski.
3. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego (Sprawdzian szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny).
4. Młody Inżynier – robotyka i webquest.
5. Warsztaty przedsiębiorczości.
6 Konsultacje z psychologiem.
Szkoły Przyszłości