REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ DOTYCZĄCY ZWROTU KSIĄŻEK ORAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH  W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu-Osiedle

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
DOTYCZĄCY ZWROTU KSIĄŻEK ORAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA
Szanowni Państwo!
Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem, który obowiązuje od 25.05.2020 r.
Prosimy o zwrot książek i podręczników szkolnych wypożyczonych ze szkolnej biblioteki według ustalonego harmonogramu, a także o stosowanie się do wyznaczonych terminów w celu zachowania standardów bezpieczeństwa. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu przez e-dziennik, z wychowawcą lub nauczycielem bibliotekarzem lub przez e-mail [email protected] .
Zwrot książek wypożyczonych w bibliotece będzie odbywał się:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-10.30,
oraz w godzinach trwania konsultacji.
  1. Informujemy, że czas kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece wynosi od 48 do 72 godzin. (2-3 dni)
  1. Uczeń lub rodzic dokonujący zwrotu podręczników szkolnych/książek powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Należy zachować minimum dwumetrową odległość między osobą oddającą, a nauczycielem bibliotekarzem.
  1. Książki będą odkładane przez osobę zwracającą w miejsca wskazane przez nauczyciela bibliotekarza.
  1. Obowiązkiem osoby oddającej książki jest okazanie zwracanych pozycji, a w przypadku książek wypożyczonych z biblioteki numeru inwentarzowego.
  1. Bibliotekarz, w okresie kwarantanny książek/podręczników szkolnych, nie ma bezpośredniego kontaktu ze zwracanymi materiałami.
  1. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany e-mailowo lub telefonicznie.
  1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników rodzice ucznia ponoszą za nie odpowiedzialność materialną (należy go odkupić, natomiast zniszczony podręcznik uczeń pozostawia dla siebie).
  1. Przykłady podręczników, które wymagają odkupienia:
– zalanie książki, które spowodowało zlepienie, odkształcenie lub rozmazanie tekstu
– brakujące kartki w książce i lub materiały pomocnicze, np. mapy, płyty
– znaczne zabrudzenia – pomazane lub popisane: pastelami, farbami, długopisem, mazakiem, trwałe podkreślenie tekstu
– potargane, wyszarpanie, przecięcie książki/kartek uniemożliwiające odczytanie treści podręcznika.
  1. W przypadku zniszczenia podręcznika przez uczniów, którzy użytkują go trzeci rok,   w zamian przynoszą nową książkę do biblioteki (wybór książki należy ustalić z nauczycielem bibliotekarzem).
  2. Dokonując zwrotu uczeń jest zobowiązany do uporządkowania podręcznika, tj. powycierania wpisów dokonanych ołówkiem, podklejenia naderwanych kartek, wyprostowania zagiętych rogów, usunięcia foliowych okładek (należy pamiętać o dodatkowym wyposażeniu np. płytach, planszach, mapach itp.)
Wiesława Kuzior