Reguły zachowania w świetlicy szkolnej

1.    DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ WCHODZIMY PARAMI.
2.    PLECAKI USTAWIAMY NA PÓŁCE.
3.    PRZESTRZEGAMY ZASAD BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ: NIE BIEGAMY, NIE SIADAMY NA PARAPETACH, NIE WCHODZIMY NA STOŁY.
4.    AKTYWNIE UCZESTNICZYMY W ZAJĘCIACH.
5.    KORZYSTAMY Z POMOCY WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY W ODRABIANIU LEKCJI I POKONYWANIU TRUDNOŚCI W NAUCE.
6.    ROZWIJAMY SWOJE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA.
7.    BAWIMY SIĘ I WSPÓŁPRACUJEMY ZE SOBĄ.
8.    KORZYSTAJĄC ZE SPRZĘTU, NARZĘDZI I MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ, PAMIĘTAMY, BY O NIE DBAĆ.
9.    PO SKOŃCZONEJ ZABAWIE SPRZĄTAMY PO SOBIE.
10.     PRZESTRZEGAMY ZASAD KULTURALNEGO ZACHOWANIA SIĘ: NIE KRZYCZYMY, NIE PRZESZKADZAMY INNYM, NIE UŻYWAMY PRZEMOCY, NIE UŻYWAMY WULGARYZMÓW, NIE OBRAŻAMY, NIE WYŚMIEWAMY, NIE PROWOKUJEMY, NIE DOKUCZAMY; SZANUJEMY INNYCH BĘDĄC WOBEC NICH ŻYCZLIWYM, GRZECZNYM, UPRZEJMYM, TOLERANCYJNYM. STOSUJEMY ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ I PRZEPRASZAM.
11.     DBAMY O CZYSTOŚĆ OSOBISTĄ I ESTETYCZNY WYGLĄD.
12.     PONOSIMY KOSZTY ZA SPRZĘT ZNISZCZONY.
13.     POSIŁKI SPOŻYWAMY PRZY STOLIKACH.
14.     ZGŁASZAMY WYCHOWAWCZYNI ŚWIETLICY KAŻDE WYJŚCIE ZE ŚWIETLICY   SZKOLNEJ.
15.     DOSTARCZAMY PISEMNĄ ZGODĘ OD RODZICA/OPIEKUNA NA ZWOLNIENIE ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ.
18. ZE ŚWIETLICY DO SZATNI WYCHODZIMY W CISZY PARAMI.
19. W CZASIE SPRAWDZANIA OBECNOŚCI NALEŻY WYŁĄCZYĆ TELEFONY KOMÓRKOWE.
 Regulamin świetlicy