Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas I Gminnej Szkoły Podstawowej:
  • od 17 lutego do 27 marca 2020 r. do godz. 15.00 – złożenie przez rodziców w szkole zgłoszenia dziecka. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;
  •  do 30 marca 2020 r.  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym podjęcie czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy – Prawo oświatowe;
  •  31 marca 2020 r. od godz. 08.00 –  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
  •  od 01 kwietnia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 – złożenie przez rodziców kandydatów w formie pisemnego oświadczenia (Załącznik nr 4) potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole,   do której zostało zakwalifikowane;
  • 5. 19 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
Dokumenty do pobrania:
Regulamin_rekrutacji_2020 / 2021
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3a
Załącznik nr 4
Deklaracja – Religia
 
                                                                                                                                                                                                   Skarbimierz – Osiedle, 11.02.2020 r.