Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów,  na rok szkolny 2019/2020 do klas I Gminnej Szkoły Podstawowej 
  • od 15 lutego do 22 marca 2019 r. do godz. 15.00 – złożenie przez rodziców w szkole zgłoszenia dziecka. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;
  • do 28 marca 2019 r.  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym podjęcie czynności, o których mowa
w art. 150 ust.7 ustawy – Prawo oświatowe;
  • 29 marca 2019 r. od godz. 08.00 – wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego;
  • od 01 kwietnia 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 – złożenie przez rodziców w formie pisemnego oświadczenia (Załącznik nr 4) potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało
  • 15 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 – wywieszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
Dokumenty do pobrania:
Regulamin_rekrutacji_2019/2020
Załącznik 1
Załącznik 1a
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Deklaracja – Religia