Rozpoczęcie Roku Szkolnego

3 września rozpoczął się kolejny rok szkolny. Prowadzące uroczystość: Martyna Piotrowska i Maja Obodzińska z klasy VIII a, powitały wszystkich zebranych na uroczystości i zaprosiły do obejrzenia przygotowanego programu artystycznego. Podczas uroczystej inauguracji nasi uczniowie nie zapomnieli o upamiętnieniu rocznicy wybuchu II wojny światowej, piękną dekoracją oraz piosenką „Miasto” w wykonaniu uczennic klasy VIII : Alicji Kowalcze oraz Wiktorii Lubaszczuk, którym akompaniował Bartosz Rabiej z klasy VIIIb.

Uczniowie przygotowali krótki program artystyczny, w którym pokazali czym jest dla nich szkoła i jakie wartości są dla nas ważne.

Pani Dyrektor Grażyna Burska w krótkim przemówieniu serdecznie powitała zebranych – zaproszonych gości, uczniów, rodziców, grono pedagogiczne. W kolejnych słowach swojego wystąpienia Pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym – nauczycielom wyrozumiałości  i cierpliwości, a uczniom zapału w zdobywaniu wiedzy. Następnie poproszono Panią Dyrektor o uroczyste przecięcie wstęgi inaugurujące rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Tuż po tym uczniowie pod opieką swych wychowawców rozeszli się do klas. Nauczyciele przedstawili podopiecznym kilka ważnych informacji – plan lekcji, organizację pracy szkoły w bieżącym roku oraz przypomnieli i szerzej omówili zasady bezpieczeństwa obowiązujące w drodze do szkoły i ze szkoły.

 Życzymy wszystkim naszym uczniom  odkrywania nowych pasji i pielęgnowania tych już odkrytych!