Skład SU

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący – Maxim Hubert kl. IVb

Zastępca przewodniczącego  – Bartosz Rabiej kl. VIb

Sekretarz – Kinga Pekar kl. Va

Członek zarządu – Oliwia Kadłubowska kl. VIa

Członek zarządu – Wiktoria Lechowicz kl. Vb

Członek zarządu – Julia Markowska kl. IVb

Opiekun SU: mgr Mariola Gancarczyk