“Ślubuję…”

„Ślubuję ……” takie przyrzeczenie składali uczniowie klas pierwszych Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu .Ślubowanie uczniów to piękna tradycja. Ceremoniał Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle uwzględnia strój galowy, przysięgę na sztandar oraz pasowanie przez dyrektora na ucznia.Dyrektor szkoły Grażyna Burska powitała pierwszaków , ich rodziców oraz zaproszonych gości. Podkreśliła, że przez szkolne życie edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzą uczniów wychowawczynie kl. I a – Monika Malinowska kl. I b – Anna Ścibor- Jabłońska kl. I c – Dorota Kołodziej. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było miedzy innymi zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz zdobycie 7 kluczy pod opieka uczennic z klas starszych – „Sowy” , „Pszczoły” i „Mrówki” . Po zakończonej prezentacji artystycznej wszyscy gorącymi brawami zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały “egzamin pierwszoklasisty”.. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Na sale wprowadzono sztandar szkoły. Następnie przedstawiciele klas oraz wszyscy uczniowie kierując prawą dłoń w kierunku sztandaru powtarzali przysięgi. Potem wielkim ołówkiem udekorowanym biało – czerwona wstęgą , aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor Szkoły – Grażyna Burska. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Gminnego Zespołu Szkól w Skarbimierzu Osiedle. Nie odbyło się również bez rogów obfitości i dyplomów. Pierwszacy otrzymali tak że kuferki pełne przyborów szkolnych – ufundowanych przez Wójta Gminy Skarbimierz.Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich. Miłym zakończeniem były poczęstunki w klasach oraz wspólne fotografie. Wszystkim pierwszoklasistom Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle życzymy sukcesów w nauce.                                                                                                                                                                                                    Tekst: Dorota Kołodziej